Лекции

Име/заглавие: Лекции "Записки по естетика". София, 1936 г.

Номер на фонда: Архив Спиридон Казанджиев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6108

Част от:

Фонд/фондообразувател: Спиридон Казанджиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Линопечат