„Вечното в изкуството“ от Николай Райнов : [Рец.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХII, 1931

Номер: 5 - 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 285 - 289

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Да живее животът : [Рец.]

Име на изданието: Ново общество

Година: Год. I, 1906

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 23 - 29

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Подписана с псевдоним Боян Вербев

„Чифликът край границата“ от Й. Йовков на немски : [Съобщение]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХХ, 1939

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 470 - 471

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

На г-н Д. Делчев

Име на изданието: Златорог

Година: Год. I, 1920

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 458 - 459

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: