Критически опит върху метафизиката на Вилхелм Вунт : Науч. или ист. философия

Заглавие: Критически опит върху метафизиката на Вилхелм Вунт : Науч. или ист. философия

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1919

Страници: 144

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Периферната теория за афекта и репродуцирането на патогенните афектни преживявания

Име на изданието: Годишник на СУ. Историко-филологически факултет

Година: 1934

Номер: Кн. XXX.8

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 63

Държател: Централна университетска библиотека при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Забележка: Отделен отпечатък

Историческо време : Кризата в материалния и духовния живот и нашите задачи

Заглавие: Историческо време : Кризата в материалния и духовния живот и нашите задачи

Подзаглавни данни: Сказка, държана в София на 9 апр. : 1932

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1932

Страници: 48

Държател: Централна университетска библиотека при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Забележка:

Истина и очевидност. Отделен отпечатък

Име на изданието: Годишник на СУ. Историко-филол. ф-т

Година: 1936

Номер: 32

Град на издаване: София

Страници от-до: 1 - 98

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Знание и вяра

Заглавие: Знание и вяра

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1939

Страници: 222

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Пред извора на живота

Заглавие: Пред извора на живота

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1939

Страници: 224

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: