Спиридон Казанджиев: поезия и мироглед

Автор: Нина Димитрова, Институт по философия и социология - Българска академия на науките

Заглавие: Спиридон Казанджиев: поезия и мироглед

Забележка: Текстът е написан по повод 130-годишнината от рождението на Спиридон Казанджиев и бе представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", втора част, състояла се на 14.12.2012 г.в НБКМ

СПИРИДОН КАЗАНДЖИЕВ ЗА ПАРАДИГМАТА НА ФИЛОСОФИЯТА В СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ С ПСИХОАНАЛИЗАТА

Автор: Росица Чернокожева, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Спиридон Казанджиев за парадигмата на философията в сравнителен аспект с психоанализата

Забележка: Текстът бе представен на научната конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ - първа част, 17 - 18 октомври 2019 г.

Нина Димитрова. Спиридон Казанджиев

Автор: Нина Димитрова

Заглавие: Спиридон Казанджиев

Подзаглавни данни: Т. III. Лица на модерната българска философска култура. Ч. 1 - От Възраждането до средата на XX век

Серия/Библиотека: Изследвания

Град: София

Издател: ИК Свети Иван Рилски

Година: 2019

Страници: 154 - 161

Държател: Лична библиотека

Забележка: Текстът е публикуван в сборника "Философският XX век в България"