Поздравителна картичка до Спиридон Казанджиев. Прага, дек. 1935 г.

Име/заглавие: Поздравителна картичка до Спиридон Казанджиев. Прага, дек. 1935 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1242/85

Част от: Архив Спиридон Казанджиев

Фонд/фондообразувател: Спиридон Казанджиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Пощенска картичка от Спиридон Казанджиев до дъщеря му Катя Казанджиева. Б. м., 13 март 1938 г.

Име/заглавие: Пощенска картичка от Спиридон Казанджиев до дъщеря му Катя Казанджиева. Б. м., 13 март 1938 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: 1248/85

Част от: Архив Спиридон Казанджиев

Фонд/фондообразувател: Спиридон Казанджиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Пощенска картичка от Спиридон Казанджиев до дъщеря му Катя Казанджиева. София, 20 април 1939 г.

Име/заглавие: Пощенска картичка от Спиридон Казанджиев до дъщеря му Катя Казанджиева. София, 20 април 1939 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1245/85

Част от: Архив Спиридон Казанджиев

Фонд/фондообразувател: Спиридон Казанджиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Спиридон Казанджиев и Михаил Арнаудов до Катя и Златка. Своге, 11 юни 1939 г.

Име/заглавие: Писмо от Спиридон Казанджиев и Михаил Арнаудов до Катя и Златка. Своге, 11 юни 1939 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1250/85

Част от: Архив Спиридон Казанджиев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: