Спиридон Казанджиев

Спиридон Казанджиев

Роден: Севлиево, 23.12.1882

Починал: София, 13.05.1951

Речник

Книги

Критически опит върху метафизиката на Вилхелм Вунт : Науч. или ист. философия. – София, 1919. – 141 с.

Страници от психологията на масата. – София, б. г. – 176 с.
Отпеч. от Военен журнал.

Психология на възприятието. – София : Художник, 1924. – 232 с.
2. доп. изд. 1940.

Теория на познанието / По лекциите на Спиридон Спасов Казанджиев. – София : Студентско филос.-пед. д-во, 1926. – 59 с.

А. Страшимиров като народопсихолог. – София, [1932]. – 22 с.

Историческо време : Кризата в материалния и духовния живот и нашите задачи : Сказка, държана в София на 9 апр. 1932. – София : Хемус, 1932. – 47 с.

Кризата и нашите задачи. – [София : Управл. на Соф. гарнизон], 1933. – 17 с. – (Военно-образователна библиотека ; № 15)

Записки по логика / По лекциите на Спиридон Спасов Казанджиев. – София : Соф. държ. унив., 1936. – 168 с.

Празникът на българската книга. – София : Хемус, 1937. – 8 с.
Препеч. от сп. Отец Паисий. Г. VIII, № 5.

Пред извора на живота. – София : Хемус, 1937. – 223 с.
2. изд. 1943; 3. изд. 2004.

Записки по психология / По лекциите на Спиридон Спасов Казанджиев. – София : Соф. държ. унив., 1938. – 400 с.

Обща психология. – София : Соф. унив. Климент Охридски, 1938. – 543 с. –(Университетска библиотека ; № 187)
2. изд. 1941; 3. изд. 1946.

Знание и вяра. – София : Хемус, 1939. – 220 с.

Записки по военна психология : За юнкерите от I спец. кл. – София : Воен. на Н. В. у-ще, 1942. – 112 с.

Военна психология : Психология на боеца. – [София], 1943. – 15, 366 с. – (Военна библиотека ; Кн. 118)
2. изд. 1995.

Логика : Лекции за студентите от ВУЗ. – София : Фонд подпомагане студентите във висшите уч. заведения, 1945. – 231 с.

Естетика : Лекции за студентите от ВУЗ. – София : Фонд подпомагане студентите във висшите уч. заведения, 1946. – 210 с.

Доклад за дейността на Академията на науките през 1947 година, четен от Спиридон Спасов Казанджиев. – София : БАН, 1948. – 51 с.

Срещи и разговори с Йордан Йовков. – София : Наука и изкуство, 1960. – 100 с.
2. изд. 1980.

Философски и психологически съчинения / Състав. [с предг.] Михаил Бъчваров, Нина Димитрова. – София : Наука и изкуство, 1982. – 430 с. : с диагр. – (Българско философско наследство)

Есета ; Из архива / Състав. Анани Стойнев, Дарина Илиева. – София : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 1999. – 327 с. – (Поредица Българска философия и култура)

Пред извора на живота / Състав. Иван Гранитски. – София : Захарий Стоянов, 2004. – 259 с. – (Поредица Българска класика)

Публикации в периодичния печат и в сборници

Да живее животът : [Рец.]. // Ново общество, Год. I, 1906, № 1, с. 23–26.

Свобода на изкуството : Вместо предговор. // Ново общество, Год. I, 1906, № 4, с. 311–315 ; № 5, с. 414–420 ; № 6, с. 507–512.

Български превод на „Тъй рече Заратустра“ (I част). // Златорог, Год. I, 1920, № 2, с. 167–188.

Българските преводи на „Тъй рече Заратустра“ (II част). // Златорог, Год. I, 1920, № 3, с. 243–272.

На г-н Д. Делчев : [Статия]. // Златорог, Год. I, 1920, № 5, с. 458–459.

Възможна ли е една научна философия? // Златорог, год. I, 1920, кн. 7, с. 615–640.

Изкуството в Съветска Русия : [Статия]. // Златорог, Год. II, 1921, № 7, с. 355–359.

Индивидуализмът на Пенчо Славейков. // Златорог, Год. II, 1921, № 8, с. 452–486.
Също и в: Славейков, Пенчо. Кървава песен. – София : Захарий Стоянов, 2004, с. 318–369.

Поезия и мироглед : [Статия]. // Златорог, Год. II, 1921, № 3, с. 151–156.
Също и в: Български философски преглед, 2016, № 6, с. 107–112.

Страници от психологията на масата. // Военен журнал, 1921, № 1; № 2; № 3.

Дадаизмът в изкуството : [Статия]. // Златорог, Год. III, 1922, № 2, с. 72–77.

Знание и вяра в научното познание. // Годишник на СУ. Историко-филол. ф-т, 18, 1924.

Психология на възприятието. // Годишник на СУ. Историко-филол. ф-т, 20, 1924.

Психология на възрастите. // Златорог, Год. VI, 1925, № 2–3, с. 123–136.

Боян Пенев : [Статия]. // Златорог, Год. VIII, 1927, № 7–8, с. 289–303.

Поглед върху делото на д-р Кръстев : [Статия]. // Златорог, Год. Х, 1929, № 4, с. 153–172.

Чувство и индивидуалност. // Златорог, Год. ХI, 1930, № 3, с. 129–151.

Антон Страшимиров за психиката на нашия народ. // Училищен преглед, Год. ХХХ, 1931, № 8, с. 1104–1120.

Ан. Страшимиров като народопсихолог : [Статия]. // Златорог, Год. ХII, 1931, № 8–9, с. 383–404.
Също и в: Страшимиров, Антон. Хоро / Състав. Андрей Андреев. – София : Захарий Стоянов, 2005, с. 552–584.

„Вечното в изкуството“ от Николай Райнов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХII, 1931, № 5–6, с. 285–289.

Между два свята. // Съвременник, Год. II, 1931, № 3, с. 1.

Цветан Радославов. // Съвременник, Год. II, 1931, № 7, с. 3.

Чествуването на А. Страшимиров. // Народ, Год. ХХ, 1931, № 260, с. 1.

Ницшевата идея за вечното възвръщане и „Химни за смъртта на свръхчовека“ от Пенчо Славейков. // Училищен преглед, Год. ХХХI, 1932, № 5, с. 1077–1115.

Духът на нашето образование. // Училищен преглед, Год. ХХХIІ, 1933, № 10, с. 1305–1324.

Световната криза : Беседа от Сп. Казанджиев. // Кризата и нашите задачи. – София, 1933. – (Военно-образователна библиотека ; № 15)

Истина и очевидност. // Годишник на СУ. Историко-филол. ф-т, 32, 1936, с. 1–98.

Срещи и разговори с Йордан Йовков. // Златорог, Год. ХVIII, 1937, № 9, с. 297–310.

Ненаписани съчинения : Из „Срещи и разговори с Й. Йовков“. // Йордан Йовков. 1884 –1937 : Спомени, статии и бележки за живота и творчеството му / Под ред. на Светослав Минков. – София : Хемус, 1937, с. 14–24.
Също и в: Йовков лист, 1937, бр. ед., с. 4–7.

Българската книга. // Наука и политика, Год. IV, 1939, № 3, с. 76.

Д-р Кр. Кръстев – личност и философия : [Статия]. // лист Д-р Кр. Кръстев (Кюстендил), 1939, бр. ед., с. 1–2.

Отзиви за Николай Райнов. // лист Николай Райнов, 1939, бр. ед., с. 3.

Предимства на хуманитарното образование : [Статия]. // Устрем, Год. I, 1939, № 5, с. 146–148.

„Чифликът край границата“ от Й. Йовков на немски : [Съобщение]. // Златорог, Год. ХХ, 1939, № 9, с. 470–471.

Душата на юношата : [Статия]. // Дом и училище, Год. ХI (1941/1941), № 2, с. 40.

Психология на детската възраст : [Статия]. // Дом и училище, Год. ХI (1941/1941), № 1, с. 2.

Академията на науките. // Книга и народ : Лист за седмица на книгата, 1945, бр. ед., с. 3.

Йовков за постановката на „Боряна“ : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 7, 1945, с. 1.

Разговори с Йордан Йовков. // Септември, Год. V, 1952, № 10, с. 138–142.

Срещи и разговори с Йовков (Откъс от дневника „Срещи и разговори с Йовков“). // Литературен фронт, Год. ХI, № 45, 10 ноем. 1955, с. 3.

Честна душа (Спомени за Йовков). // Сливенско дело, № 869, 22 окт. 1960, с. 4.

Из „Срещи и разговори с Йордан Йовков“. // Български писатели за литературата и литературния труд : Сборник : Т. 1 / Под ред. на Борис Делчев и др. – София : Бълг. писател, 1964, с. 470–482.

Йордан Йовков (Извадки от книгата спомени). // Пулс, № 1, 11 ян. 1966, с. 8.

[За д-р Кръстев]. // Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов и др. – София : Бълг. писател, 1983, с. 330–332.

„Без музиката съм загубен“ : Из дневника на проф. Спиридон Казанджиев за срещите му с Боян Пенев. // Литературен форум, № 49, 1992, прилож.

Срещи и разговори с хора на литературата и изкуството. // Летописи, 1993, № 7–8, с. 10–35.

Карикатурата излиза от морално страдание : Една анкета на Спиридон Казанджиев с Илия Бешков, взета през 1946–1947 г. // Литературен форум, № 1, 4–10 ян. 1994, с. 1, 6.

В природата се съдържат всички стилове : Анкета на Спиридон Казанджиев с Борис Денев, взета през 1946–1947 г. // Литературен форум, № 2, 11–17 ян. 1995, с. 6.

Изкуството преживяваме чрез природата : Анкета на Спиридон Казанджиев. // Литературен форум, № 5, 1–7 февр. 1995, с. 6.

Моделът започва да пречи : Анкета на Спиридон Казанджиев с Иван Лазаров. // Литературен форум, № 3, 8–24 ян. 1995, с. 6.

Вторият кабинет на писателя : [Спомени за Йордан Йовков]. // Демокрация, № 206, 3 авг. 1997, с. 6.

Етически оптимизъм : [По повод 136 г. от рождението на Цветан Радославов]. // Български писател, № 16, 20 апр. 1999, с. 3.

Колективният човек : Днешният човек не е човекът на бъдещето, за чиято поява липсват основните предпоставки. // Ние, 2001, № 10, с. 17.

Яворов : [Непубликувана статия на лит. критик от 1921 г. Съдържа бел. от Р. Шивачев „Един неизвестен текст за Яворов“]. // Литературен вестник, № 35, 5–11 ноем. 2003, с. 10–11.

Николай Райнов : Анкета на Спиридон Казанджиев. // Николай Райнов – посланик на светлината. – София : Захарий Стоянов, 2009, с. 10–14.

Редактор

Емоционалният фактор при мисленето : С особен поглед към дуалист. схващания в етиката и религията / Под ред. на Спиридон Казанджиев. – София, 1932. –189 с.