Д. Б. Митов

Автор: Горянски, Петър

Заглавие: Когато светлините не гаснат

Подзаглавни данни: Литературни портрети и спомени

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1984

Страници: 357 - 376

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Спомен за Д. Б. Митов

Автор: Далчев, Атанас

Заглавие: Спомен за Д. Б. Митов

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1980

Страници: 228 - 230

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: