Научната дейност на проф. Ив. Д. Шишманов

Име на изданието: Борба

Година: Год. ІІ, 1920

Номер: 15

Град на издаване: София

Страници от-до: 463 - 470

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Пол Бурже : [Статия]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ХІ, 1936

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 126 - 128

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Христо Смирненски и неговото време : [Статия]

Име на изданието: Септември

Година: Год. І, 1948

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 82 - 87

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Молиер : [Статия]

Име на изданието: Читалище

Година: Год. ХХVІІ, 1948

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 267 - 273

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: По случай 275 години от смъртта му

Гьончо Белев : [Статия]

Име на изданието: Читалище

Година: Год. ХХVІІІ, 1949

Номер: 12

Град на издаване: София

Страници от-до: 18 - 26

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Анатол Франс (по случай 25 г. от смъртта му) : [Статия]

Име на изданието: Септември

Година: Год. ІІ, 1949

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 109 - 114

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: