Покани за абонамент

Име/заглавие: Покани за абонамент

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Разписка за получена кореспонденция, 31 март 1951 г.

Име/заглавие: Разписка за получена кореспонденция, 31 март 1951 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Автобиографии на Димитър Б. Митов. 7 март 1945 - 3 май 1956 г.

Име/заглавие: Автобиографии на Димитър Б. Митов. 7 март 1945 - 3 май 1956 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Декларация, 6 септември 1957 г.

Име/заглавие: Декларация, 6 септември 1957 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Служебен паспорт на Димитър Б. Митов. 2 септември 1937 г.

Име/заглавие: Служебен паспорт на Димитър Б. Митов. 2 септември 1937 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Разписка. 26 февруари 1959 г.

Име/заглавие: Разписка. 26 февруари 1959 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: