Чернови на съдържанието на

Име/заглавие: Чернови на съдържанието на "Театрални вечери"

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а960/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Статия

Име/заглавие: Статия "Комеди франсез", 1929 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а960/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни поправки

Статия

Име/заглавие: Статия "Боян Магесникът", 1942 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а960/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни бележки

Статия

Име/заглавие: Статия "Еленово царство", 1934

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а960/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Статия

Име/заглавие: Статия "Васил Кирков и театралната критика"

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а960/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни бележки

Статия

Име/заглавие: Статия "Престолът", 1934 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а960/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни бележки