„Жътва“ – литературно-художествен сборник : [Отзив]

Име на изданието: Борба

Година: Год. ІІ, 1919

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 190 - 192

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Акорди на меланхолията“, стихове от Минко Неволин : [Рец.]

Име на изданието: Борба

Година: Год. ІІ, 1920

Номер: 16

Град на издаване: София

Страници от-до: 504

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Новата книга на Елин Пелин

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ХІ, 1936

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 194 - 197

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Вълци и овце“ : [Театр. рец.]

Име на изданието: Театър

Година: Год. ХI, 1958

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 33 - 36

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Криле“: [Театр. рец.]

Име на изданието: Театър

Година: Год. ХI, 1958

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 25 - 29

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Късни отзвуци от войната

Автор: Мусаков, Владимир

Заглавие: Късни отзвуци от войната. // Мусаков, В. Кървави петна

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Дълг. Военно-литературно наследство

Град: София

Издател: Военно издателство

Година: 1983

Страници: 82 - 83

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Късни отзвуци от войната : [Рец.]. // Развигор, Год. І, № 3, 23 ян. 1921, с. 3.