Семейни и портретни снимки

Име/заглавие: Семейни и портретни снимки

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а228/78, а526/81, а556/81, а593/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Снимки с колеги, приятели и студенти

Име/заглавие: Снимки с колеги, приятели и студенти

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а224/78, а226/78, а230/78, а547/81, а622/81, а а557/81, а2246/94, a593/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: