Писатели и книги I част, подарена с автограф на Владимир Полянов. 15 юли 1934 г.

Име/заглавие: Писатели и книги I част, подарена с автограф на Владимир Полянов. 15 юли 1934 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", Инв. № 1360

Част от: Библиотека Владимир Полянов

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писатели и книги II част, подарена с автограф на Владимир Полянов. 18 август 1936 г.

Име/заглавие: Писатели и книги II част, подарена с автограф на Владимир Полянов. 18 август 1936 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", Инв.№ 1361

Част от: Библиотека Владимир Полянов

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писатели и книги III част, подарена с автограф на Владимир Полянов. 21 септември 1937 г.

Име/заглавие: Писатели и книги III част, подарена с автограф на Владимир Полянов. 21 септември 1937 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", Инв. № 1385 (библиотека Владимир Полянов)

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

В памет на Александър Дзивгов. Сборник под редакцията на Димитър Б. Митов. Екземпляр на Вл. Русалиев. 5 юли 1940 г.

Име/заглавие: В памет на Александър Дзивгов. Сборник под редакцията на Димитър Б. Митов. Екземпляр на Вл. Русалиев. 5 юли 1940 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", Инв. № 1562

Част от: Библиотека Владимир Русалиев

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Белетристи. Подарена с автограф. 4 февруари 1940 г.

Име/заглавие: Белетристи. Подарена с автограф на Никола Икономов. 4 февруари 1940 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", инв. № 1970

Част от: Библиотека Никола и Пенка Икономови

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Духът на новия свят. Сборник под редакцията на Димитър Б. Митов. Подарена с автограф на Змей Горянин. 22 септември 1932 г.

Име/заглавие: Духът на новия свят. Сборник под редакцията на Димитър Б. Митов. Подарена с автограф. 22 септември 1932 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", инв. № 2221

Част от: Библиотека Змей Горянин

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: