Знамена

Заглавие: Знамена

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Азбука

Година: 1933

Страници: 240

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Писатели и книги: 1-3

Заглавие: Писатели и книги : 1-3

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Азбука

Година: 1934

Страници: 238

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Световни лица

Заглавие: Световни лица

Подзаглавни данни: Статии и студии върху чуждите лит. Том 1.

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Литературен глас

Година: 1938

Страници: 224

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Очерки и критики

Заглавие: Очерки и критики

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наркоопиздат

Година: 1946

Страници: 342

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

История на западноевропейската литература. Ч.1

Заглавие: История на западноевропейската литература

Подзаглавни данни: Ч.1: Ранно средновековие: Ренесанс

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1950

Страници: 240

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

История на западноевропейската литература. Ч.2

Заглавие: История на западноевропейската литература

Подзаглавни данни: Ч. 2: Класицизъм : Просвещение

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1951

Страници: 240

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: