Алманах

Име/заглавие: Алманах "Литературен глас" за 1931 г., худ. Георги Атанасов, подарен на Христо Радевски

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

В.

Име/заглавие: В. "Литературен глас", редактор Димитър Б. Митов, бр. 1, 1928 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

В.

Име/заглавие: В. "Литературни новини", редактор Димитър Б. Митов, бр. 37, 1928 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: