Коректури

Име/заглавие: Коректури

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Списък със сказки. 17 септември - 30 октомври 1953 г.

Име/заглавие: Списък със сказки. 17 септември - 30 октомври 1953 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а960/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Бележки по романа

Име/заглавие: Бележки по романа "Роби" на Антон Страшимиров

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а959/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Ръкопис

Бележки по

Име/заглавие: Бележки по "Избрани произведения" на Антон Страшимиров

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а959/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни бележки

Бележки по романи на Антон Страшимиров

Име/заглавие: Бележки по романи на Антон Страшимиров

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а959/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис, ръкопис