Писмо от асоциация

Име/заглавие: Писмо от асоциация "Приятели на Ромен Ролан", 25 юни - 23 юли 1962 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Централна комисия по наблюдение на изборите за Учредително събрание, 28 окт. 1945 г.

Име/заглавие: Писмо от Централна комисия по наблюдение на изборите за Учредително събрание, 28 окт. 1945 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Библиотечна кореспонденция

Име/заглавие: Библиотечна кореспонденция

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Адреси на В. И. Злиднев

Име/заглавие: Адрес на В. И. Злиднев

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Кореспонденция с издателства. 1958 - 1960 г.

Име/заглавие: Кореспонденция с издателства. 1958 - 1960 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Молба за отчет от Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина, 26 февруари 1958 г.

Име/заглавие: Молба за отчет от Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина, 26 февруари 1958 г.

Номер на фонда: Архив Димитър Б. Митов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а956/81

Част от: Архив Димитър Б. Митов

Фонд/фондообразувател: Димитър Б. Митов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: