Димитър Б. Митов

Димитър Б. Митов

Роден: Казанлък, 08. 03. 1898

Починал: София, 30. 06. 1962

Речник

Книги

Знамена. – София, 1933. – 240 с. : със сх.

Писатели и книги: 1–3. – София : Азбука, 1934–1937.

Световни лица : [Статии и студии върху чуждите лит.] : Т. 1. – София : Лит. глас, 1938. – 224 с.

Белетристи : А. Страшимиров ; Елин Пелин ; Йордан Йовков. – София : Вазова задруга, 1939. – 143 с.

Очерки и критики. – София : Наркоопиздат, 1946. – 342 с.

История на западноевропейската литература : [Ч.] 1 – 5. – София : Наука и изкуство, 1950–1953.

Съдържа:


Ч. 1: Ранно средновековие : Ренесанс. – 1950. – 240 с.


Ч. 2: Класицизъм : Просвещение. –1951. – 188 с.


Ч. 3: От Френската буржоазна революция до Парижката комуна. – 1951. – 246 с.


Ч. 4: Епоха на империализма: [Кн.] 1: 1952. – 185 с.


Ч. 5: Епоха на империализма: [Кн.] 2: 1953. – 194 с.


Анри Барбюс, смел борец за мир. – София : Нац. к-т за защита на мира, [1953]. – 66 с.

Ромен Ролан : [Очерк]. – София : Нац. к-т за защита на мира, 1954. – 72 с.

Христоматия по история на западноевропейската литература : Т. 1–3. – София : Наука и изкуство, 1955–1958.

Съдържа:


Т. 1: От Ранно средновековие до Френската буржоазна революция. – 1955. – 532 с.


Т. 2: Христоматия по история на западноевропейската литература : От Великата френската буржоазна революция до Парижката комуна. – 1956. – 636 с.


Т. 3: Христоматия по история на западноевропейската литература : От Парижката комуна до наши дни. – 1958. – 580 с.


От Виктор Юго до Андре Стил : [Лит. студии]. – София : Нар. култура, 1956. – 176 с.

Борци за мир и демокрация : [Очерци]. – София : Бълг. писател, 1957.– 260 с.

Антон Страшимиров : Лит.-крит. очерк – София : Бълг. писател, 1959. – 104 с., 1 л. : портр.

Литература, театър, публицистика : [Сборник от статии]. – София : Бълг. писател, 1960. – 252 с.

Западноевропейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна : [За студенти-филолози] / Димитър Б. Митов, Александър Пешев. – София : Наука и изкуство, 1963. – 596 с.

2. изд.1968; 3. изд. 1975; 4. изд.1976.


Западноевропейската литература след Парижката комуна : [Учебник за студентите от ВИТИЗ Кр. Сарафов]. – София : Наука и изкуство, 1973. – 398 с.

2. изд. 1976.


Театрални вечери : Избрани статии за театъра / Състав. Калина Малина, Георги С. Саев. – София : Наука и изкуство, 1974. – 368 с.

Учебници

Българска граматика : За I кл. на прогимназиите : С много говорни и писмени упражнения / Калина Малина, Стефан Илчев, Димитър Б. Митов. – София : Ново у-ще, 1932. – 68 с.

Българска граматика : За II кл. на прогимназиите : С много писмени упражнения / Калина Малина, Стефан Илчев, Димитър Б. Митов. – София : Ново у-ще, 1932. – 88 с.

Българска граматика : За III кл. на прогимназиите : С много писмени упражнения / Калина Малина, Стефан Илчев, Димитър Б. Митов. – София : Ново у-ще, 1932. – 76 с.

Статии

1919

„Жътва“ – литературно-художествен сборник : [Отзив]. // Борба, Год. ІІ, 1919, № 6, с. 190–192.

Към реализъм („Депутат Стоянов“, повест от Д. Шишманов) : [Рец.]. // Съвременна мисъл, Год. V, 1919, № 7, с. 11–13.

Нашите най-млади лирици : [Очерк]. // Съвременна мисъл, Год. V, 1919, № 16, с. 4.

Пенчо Славейков : [Ескиз]. // Съвременна мисъл, Год. V, 1919, № 10, с. 7–10.

Творчеството на П. Яворов : [Очерк]. // Съвременна мисъл, Год. V, 1919, № 18, с. 6.

1920

„Акорди на меланхолията“, стихове от Минко Неволин : [Рец.]. // Борба, Год. ІІ, 1920, № 16, с. 504.

Научната дейност на проф. Ив. Д. Шишманов. // Борба,Год. ІІ, 1920, № 15, с. 463–470.

1921-1923

Бодлер у нас : [Статия]. // Развигор, Год. І, № 17, 30 март 1921, с. 3.

Вазов и Юго : [Статия]. // Развигор, Год. І, № 3, 23 ян. 1921, с. 3.

Ернест Доде – бележки по случай смъртта на писателя. // Развигор, Год. І, № 35, 3 септ. 1921, с. 3.

За „Прокълнати поети“, преводна сбирка от Г. Михайлов. // Развигор, Год. І, № 31, 6 авг. 1921, с. 3.

За „Рицарски замък“ от Хр. Ясенов : [Рец.]. // Развигор, Год. І, № 32, 13 авг. 1921, с. 3.

За сп. „Мисъл“ по повод смъртта на ред. д-р Кр. Кръстев : [Статия]. // Развигор, Год. І, № 13, 2 апр. 1921, с. 2.

Късни отзвуци от войната : [Рец.]. // Развигор, Год. І, № 3, 23 ян. 1921, с. 3.

„На Острова на блажените“. // Развигор, Год. І, № 24, 18 юни 1921, с. 4.

Нова книга за Ботева : [Рец. за кн. на Е. Васков] // Развигор, Год. І, № 21, 27 май 1921, с. 2.

Отзив за „Царица Неранза“ от Г. Райчев. // Развигор, Год. І, № 2, 16 ян. 1921, с. 4.

Елин Пелин в нашите учебници по литература : [Статия]. // Развигор, Год. ІІ, № 77, 5 авг. 1922, с. 3.

Жената в разказите на Елин Пелин : [Статия]. // Вестник на жената, Год. ІІ, № 56, 1922, с. 1.

Последните работи на Елин Пелин : [Статия]. // Развигор, Год. І, 1922, № 7–8, с. 245-249.

Преводи на френски поети [от Г. Михайлов] : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІ, № 65, 6 май 1922, с. 1.

Три нови стихотворни сбирки: на М. Неволин, Ив. Карановски и П. В. Генов : [Статия]. // Развигор, Год. ІІ, № 68, 3 юни 1922, с. 3.

Франция и България : [Статия]. // Развигор, Год. ІІ, № 77, 5 авг. 1922, с. 3.

Христо Смирненски – „Да бъде ден“ : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІ, № 72, 1 юли 1922, с. 3.

10000 лева (Към историята на писателския съюз) : [Статия]. // Артист, Год. VІ, 1923, № 3, с. 9–10.

1924

А. М. Феодоров – „Антология болгарской поезии“ : [Развигор]. // Развигор, Год. ІІІ, № 147, 14 юни 1924, с. 2.

Анатол Франс в България : [Статия]. // Развигор, Год. ІV, № 155, 25 окт. 1924.

Асен Разцветников – „Жертвени клади“ : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІІ, № 145, 24 май 1924, с. 2.

Година от смъртта на Хр. Смирненски : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 148, 21 юни 1924, с. 1.

За „Малка енциклопедическа библиотека“ – ред. Ст. Чилингиров. // Развигор, Год. ІІІ, № 128, 2 февр. 1924, с. 4.

Литература и зубрачи : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 138, 15 апр. 1924, с. 1.

Морис Барес : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 124, 5 ян. 1924, с. 3.

Патриархът на днешната френска литература [Анатол Франс] : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 141, 3 май 1924, с. 1.

Пол Бурже. // Развигор, Год. ІІІ, № 25, 1924, с. 504.

Свръхреализъм : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 162, 13 дек. 1924.

Създателят на френската поезия [Пиер де Ронсар] : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 151, 28 септ. 1924.

1925-1926

Духът на френската литература : [Статия]. // Развигор, Год. ІV, № 187, 6 юни 1925.

Една ценна книга [Сборник материали из историята на Калофер] : [Статия]. // Развигор, Год. ІV, № 172, 21 февр. 1925.

Литературната дейност на Адриана Будевска : [Статия]. // Адриана Будевска : 1899-1924 : Юбилеен сборник. – София, 1925, с. 61–64.

Поети и критици : [Статия]. // Развигор, Год. ІV, № 183, 9 май 1925.

Клод Фарер : [Статия]. // Развигор, Год. ІV, № 212, 21 март 1926.

1927

Авантюристи и пр. : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 15, 1927, с. 3.

Анатол Франс : [Предговор]. // Франс, Анатол. Малкият Пиер. – София, 1927, с. 3–4.

„В града на любовта“, роман от Аура : [Рец.]. // Литературни новини, Год. 1, № 11, 1927, с. 3.

„Вечната и святата“ : [Рец.]. // Литературни новини, Год. 1, № 24, 1927, с. 3.

Георг Брандес : [Статия]. // Глобус, Год. 1, № 23, 1927, с. 3.

Графиня де Ноай : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 4, 1927, с. 2.

Една скъпа загуба : [Бележка]. // Вестник на жената, Год. V1, № 290, 1927, с. 1.

Емил Зола : [Предговор]. // Зола, Емил. Жерминал : Роман / Прев. от фр. Д. Симизов. – София, 1927, с. 3 –7.

Емил Зола – по случай 25 г. от смъртта му : [Статия]. // Глобус, Год. ІІ, № 3, 1927, с. 2; № 4, с. 2.

Жорж Дюамел : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 6, 1927, с. 3.

„Клетниците“ : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927, № 8–9, с. 269–270.

Любовните приключения на Ла Фонтен. // Литературни новини, Год. 1, № 37, 1927, с. 3.

„Малкият Пиер“ : [Статия]. // Глобус, Год. 1, № 1, 1927, с. 3.

„Музикален живот“ : [Рец.]. // Литературни новини, Год. 1, № 23, 1927, с. 2.

Независими писатели : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 2, 1927, с. 1.

Нещастието в Южна България : [Лит. бележка]. // Литературни новини, Год. 1, № 33, 1927, с. 1.

Нови френски книги. // Българска мисъл, Год. ІІ, 1927, № 4, с. 316–319.

Новият роман на Пелтие. // Българска мисъл, Год. ІІ, 1927, № 1, с. 70–71.

Пол Моран : [Предговор]. // Моран, Пол. Левис и Ирина. – София, 1927, с. 3–6.

Пред лятото : [Статия]. // Литературни новини, Год. 1, № 40, 1927, с. 1.

Ст. Пшибишевски : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 13, 1927, с. 3.

Стари и млади : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 8, 1927, с. 1–2.

Стогодишнината на Ибсен : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 28, 1927, с. 1.

Съчиненията на Толстой : [Рец.]. // Литературни новини, Год. 1, № 35, 1927, с. 3.

Франсис Карко : [Предговор]. // Карко, Франсис. Черната светлина. – София, 1927, с. 3–6.

1928

Йохан Бойер : [Предговор]. // Бойер, Йохан. Човекът с маските. – София, 1928, с. 3–4.

Жорж Санд : [Предговор]. // Санд, Жорж. Тя и той / Прев. от фр. Сл. Данаилов. – София, 1928, с. 3–4.

„Земя“ от Елин Пелин : [Рец.]. // Литературни новини, Год. 1, № 27, 1928, с. 3.

Критика за романа „Шинел без пагони“ от Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. І, № 13, 1928, с. 3.

На свобода : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 1, 1928, с. 1.

Надежди : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 8, 1928, с. 1.

Новогодишен баланс : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 17, 1928, с. 2.

Пиер Бенуа : [Предговор]. // Бенуа, Пиер. Алберта. – София, 1928, с. 3–4.

Пол Бурже : [Предговор]. // Бурже, Пол. Любовно престъпление. – София, 1928, с. 3–4.

[Предговор]. // Дюамел, Жорж. Хоривската скала. – София, 1928.

[Предговор]. // Зола, Емил. Нана. – София, 1928.

Проф. Иван Шишманов : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 16, 1928, с. 2.

Ромен Ролан : [Предговор]. // Ролан, Ромен. Анета и Силвия. – София, 1928, с. 3–6.

„Слънцето угаснало“, роман от Вл. Полянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. І, № 14, 1928, с. 2.

Толстой и нашето време : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 2, 1928, с. 1.

1929

„Бал с маски“ комедия : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 42, 1929, с. 5.

„Благородникът“ от Молиер в Народния театър : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 52, 1929, с. 2.

Г. П. Стаматов. Разкази. Т. 1 : [Критика]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 42, 1929, с. 2.

Една голяма артистка в София. // Слово, № 2023, 11 март 1929.

„Женски души“, разкази от Л. Стоянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 38, 1929, с. 2.

„Земен път“, стихотворение от Дора Габе : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 18, 1929, с. 2.

„Индийският петел“, разкази от Д. Калфов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 19, 1929, с. 2.

Комеди франсез (По случай гостуването на Мария Тереза Пиера) : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 27, 1929, с. 1.

Литературният вестник : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 40, 1929, с. 1.

Любен Каравелов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 21, 1929, с. 1.

„Медея“, трагедия от Еврипид : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 31, 1929, с. 2.

„Монасите“, „Процесът на Мери Дюгън“, „Горе главата“ : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 46, 1929, с. 6.

Новото време и литературата : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 24, 1929, с. 1.

ПЕН клуб : [Бележка ]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 53, 1929, с. 2.

„Периферия“, пиеса от Франтишек Лангер : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 41, 1929, с. 5.

Петнадесет години от смъртта на Яворов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 46, 1929, с. 1.

Пол Суде : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ІV, 1929, № 7–8, с. 598–602.

Предговор. // Георги Апостолов : Чърти из живота и революционната му дейност / Събрал и наредил Константин Апостолов. – Ст. Загора, 1929, с. 5–7.

Предговор. // Изкуство и живот : Сб. под ред. на Д. Б. Митов. – София, 1929, с. 5–8.

През вековете : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 36, 1929, с. 1.

„Разговори с Вазов“ от проф. Ив. Шишманов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 53, 1929, с. 5.

Спомен за д-р Кръстев. // Литературен глас, Год. ІІ, № 31, 1929, с. 4.

Т. Г. Влайков. Съчинения. Т. 4. : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 53, 1929, с. 5.

Франсис Карко : [Предговор]. // Карко, Франсис. Преследваният : Роман / Прев. от фр. Димитър Симидов. – София, 1929, с. 3–5.

„Царевград Търнов“, книга от Л. Владикин : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 23, 1929, с. 2.

1930

Антон Страшимиров – „Роби“ : [Рец.]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 3, с. 307.

Аферата Драйфус : Разбунтуваната съвест : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 83, 1930, с. 9.

„Бенковски“, роман от Людмил Стоянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 90, 1930, с. 4.

Бодлер на български : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 84, 1930, с. 5.

Българска преводна литература : [Статия]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 3, с. 260-263.

„Бялата пътека“, роман от Орлин Василев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 73, 1930, с. 5.

В памет на Васил Пундев : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 66, 1930, с. 1.

„В плен на дявола“ от Хр. Бръзицов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 79, 1930, с. 5.

„Великата жажда“, роман от Емил Коралов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 98, 1930, с. 4.

Васил Пундев като човек и борец : [Рец.]. // Вардар, Год. І, № 23, 1930, с. 3.

Виктор Хюго : [Лит. очерк]. // Европейски писатели : Живот – творчество – идеи / Под ред. на М. Арнаудов. – София, 1930, с. 91–106.

Г. П. Стаматов, разкази, т. 2 : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 82, 1930, с. 5.

Дервишите в изстъпление : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 91, 1930, с. 4–5.

„Дунавски сонети“ и „Цветя от вечната пролет“ от Н. В. Ракитин : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 79, 1930, с. 5.

Един другар на Ботйов: Георги Апостолов : [Очерк]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 78, 1930, с. 5.

Едно театрално събитие преди сто години : [Статия за „Ернани“ от Юго]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 72, 1930, с. 1.

„Жената на приятеля ми“, разкази от Фани Попова-Мутафова : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 62, 1930, с. 5.

„Жетварят“, повест от Йордан Йовков : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 89, 1930, с. 5.

Жива критика. // Литературен глас, Год. ІІ, № 60, 1930, с. 1.

„Иван Вазов“ от проф. Ив. Д. Шишманов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 80, 1930, с. 5.

„Изобретателят“, роман от Борис Шивачев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 99, 1930, с. 5.

„Крал Хенрих ІV“, пиеса от У. Шекспир : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 71, 1930, с. 2.

Литература и учебникарство : [Статия]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 1, с. 71-79.

Морис Ростан : [Предговор]. // Ростан, Морис. Ангелът на самоубийството : Роман. София, 1930, с. 3–4.

Назад към Ботйов! : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 78, 1930, с. 1.

Необходимото : [Статия за „Бай Ганьо“]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 36, 1930, с. 3.

Организирано блеене : [Критика]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 81, 1930, с. 5.

„Париж“, стихотворения от Атанас Далчев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 87, 1930, с. 5.

Поезия и диктатура : Тържественото завръщане на Унамуно в Испания : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 72, 1930, с. 1.

„Престъпление и наказание“, роман от Достоевски, драматизиран от д-р Краснополски : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 180, 1930, с. 2.

„Пролет край езерото“ от Н. Джеров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 79, 1930, с. 5.

„Роби“, роман от А. Страшимиров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 71, 1930, с. 5.

Русия и България : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 82, 1930, с. 1.

Сп. „Българска книга“, ред. Т. Боров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 64, 1930, с. 5.

„Старото време“, роман от Константин Петканов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 73, 1930, с. 5.

Стогодишнината на романтизма : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 67, 1930, с. 1.

„Топаз“, комедия от Марсел Панйол : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 75, 1930, с. 2.

Франсуа Вийон : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 85, 1930, с. 5.


1931

Антон Страшимиров. // Победа, Год. ІІІ, № 26, 1931, с. 2.

Антон Страшимиров и Македония : [Статия]. // Антон Страшимиров : Личност и дело : 1872–1931 : Юбил. сб. по случай 60-та г. от рождението, чествувана на 15 ноем. 1931 г., с. 107–109.

Балканиади… : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 124, 1931, с. 1–2.

Бегли спомени от Андрей Тошев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 124, 1931, с. 4.

„Българските читалища преди Освобождението“ от Ст. Чилингиров : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 118, 1931, с. 5.

Васил Кирков и театралната критика : [Статия]. // Васил Кирков (1870–1931) : Сборник. – София, 1931, с. 41–43.

Васил Кирков, първият артист почина : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 133, 1931, с. 1.

„Вик“, роман от Вл. Полянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 102, 1931, с. 5.

„Виктория и нейният хусар“, оперета : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 121, 1931, с. 4.

„Детето на любовта“, оперета от Макс Нил : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 135, 1931, с. 3.

Дядо Бръзицов почина : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 100, 1931, с. 5.

Евгений Сю и Достоевски : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 101, 1931, с. 4.

Жени Линд в модерния театър : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 135, 1931, с. 7.

За управлението на Народния театър : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 134, 1931, с. 4.

Иван Вазов и проф. Иван Д. Шишманов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 122, 1931, с. 8.

История на класическата литература от Ал. Балабанов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 121, 1931, с. 7.

„Йончови ханове“, пиеса от Ст. Савов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 121, 1931, с. 4.

Мир за Македония : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 127, 1931, с. 5.

Мъките на българската книга : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 119, 1931, с. 4.

Мъченици : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 106, 1931, с. 4.

На зашумелите празни чушки : [Статия в защита на Ал. Балабанов]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 105, 1931, с. 5.

Нова книга за демокрацията: „За демокрацията“, сборник от сказки, държани от Ж. Клемансо, подробно предадени от Морис Сегар : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 107, 1931, с. 5.

Новогодишен баланс : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 96, 1931, с. 5.

„По земята“ от К. Константинов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 100, 1931, с. 5.

Повече победи на духа, а не на мускулите : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 125, 1931, с. 4.

Поетически мостове : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 97, 1931, с. 3.

Пред ваканцията : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 120, 1931, с. 1.

Пример за млади писатели : [Статия за А. Страшимиров]. // Литературен глас, Год. ІV, № 129, 1931, с. 9.

Протестът на интелигенцията : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 131, 1931, с. 1.

„Психология на литературното творчество“ от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 135, 1931, с. 4.

Реакция и просветна политика : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 126, 1931, с. 1–2.

„Свекърва“, комедия от А. Страшимиров : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 131, 1931, с. 4.

Симеон Радев : [Статия]. // Алманах Литературен глас. – София, 1931, с. 109 –113.

Студентските вълнения : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 135, 1931, с. 3.

Субсидии и изявления : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 108, 1931, с. 4.

Съдбата на поета : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 116, 1931, с. 3.

„Творчество и живот“, автобиографична скица от А. Страшимиров : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 117, 1931, с. 5.

Фаворизации… : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 113, 1931, с. 4.

„Хъшове“, драма от Ив. Вазов : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 123, 1931, с. 2.

Цанко Бакалов Церковски : [Очерк]. // Земя, Год. І, № 18, 1931, с. 4.


1932

Академията Гонкур : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 174, 1932, с. 1.

„Александър Стамболийски“, романизуван живот от Людмил Стоянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 147, 1932, с. 5.

Артистът Никола Балабанов в ролята на Любим Тарцов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 170, 1932, с. 6.

Асен Златаров : [Статия]. // В дар на Асен Златаров : Юбилеен сборник. – София, 1932, с. 161–165.

„Бедността не е порок“, пиеса от А. Н. Островски : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 140, 1932, с. 4.

Бележитият литературен историк П. С. Кохан почина : [Очерк]. // Литературен глас, Год. ІV, № 156, 1932, с. 5.

Бленуващи устни : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 168, 1932, с. 3.

Борис Шивачев : [Очерк]. // Литературен глас, Год. ІV, № 142, 1932, с. 2.

Борис Шивачев : [Предговор]. // Шивачев, Борис. Писма от Южна Америка. – София, 1932, с. 5–14.

„Боряна“, драма от Й. Йовков : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 161, 1932, с. 5.

„Бялата смърт“, трагедия от Дм. Щеглов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 149, 1932, с. 7.

В чест на проф. Асен Златаров : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 145, 1932, с. 5.

Велик подвиг : [Отзив за сп. Светлина]. // Илюстрация Светлина, 1932, № 1–2, с. 6.

„Вилхелм Тел“, драма от Фр. Шилер : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 136, 1932, с. 6.

„Да бъдеш баща не е лесно“ : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 162, 1932, с. 9.

Дарвинизмът и литературата : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 152, 1932, с. 7.

Два дебюта : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 158, 1932, с. 2.

„Деца на ада“, роман от Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 155, 1932, с. 3.

Димитър Мишев почина : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 141, 1932, с. 4.

„Егмонт“, пиеса от В. Гийоте : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 150, 1932, с. 5.

„Егмонт“ от В. Гийоте забранен : [Бележка]. // Литературен глас, Год. V, № 153, 1932, с. 2.

„Един идеален мъж“, пиеса от Оскар Уайлд : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 175, 1932, с. 8.

Йезуитски подмятания : [Статия в защита на проф. д-р Асен Златаров]. // Литературен глас, Год. V, № 151, 1932, с. 4.

Изданията на Министерството на просветата : [Критика]. // Литературен глас, Год. ІV, № 138, 1932, с. 2.

Кооперативният театър : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 154, 1932, с. 6.

Критикът [Пенчо Славейков като критик]. // Литературен глас, Год. ІV, № 159, 1932, с. 6.

Крокодилски съчувствия : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 138, 1932, с. 4.

Литературни разпри : [Статия]. // Време, Год. ІІ, № 354, 17 дек. 1932, с. 3.

Мястото на Горки в световната литература : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 164, 1932, с. 3.

„На дъното“, пиеса от М. Горки : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 165, 1932, с. 4.

„Наполеон 931“ („Господата от затвора Санте“), пиеса от Пол Арман : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 146, 1932, с. 5.

„Неграмотна България“ от д-р Д. Гаврийски : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 144, 1932, с. 4.

„Некролог“, стихотворения от Б. Бакалов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 160, 1932, с. 4.

Нови вериги за печата : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 172, 1932, с. 1.

„През огъня“, роман от Добри Немиров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 136, 1932, с. 8.

Пълна и безусловна амнистия : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 137, 1932, с. 7.

„Пътният лист за живота“ – съветски филм : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 142, 1932, с. 6.

„Секулова невяста“, пиеса в 7 картини от Д. Бабев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 172, 1932, с. 4.

Стогодишнината на Валтер Скот : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 163, 1932, с. 5.

Съединените театри : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 158, 1932, с. 2.

Тревоги : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 170, 1932, с. 1.

„Тъмни души“, пиеса от Добри Немиров : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 154, 1932, с. 7.

X. Y. Z., комедия от Клабунд : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 158, 1932, с. 5.

„Халосник“, пиеса от Цанко Церковски : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 172, 1932, с. 4.

„Цветето на Хавай“, оперета : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 173, 1932, с. 7.

Югоизточна Европа : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 160, 1932, с. 2.


1933

Анри Барбюс : [Биогр. бел.]. // Победа, Год. V, № 142, 1933, с. 4.

Бележка [За Дора Габе]. : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 190, 1933, с. 3.

Бенефис на С. Симеонов : [Бележки]. // Литературен глас, Год. VІ, № 214, 1933, с. 7.

Благородникът Сава Огнянов : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 189, 1933, с. 3.

Будно съзнание : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 204, 1933, с. 1.

Българският хаос : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 211, 1933, с. 1.

Бързи успехи : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 212, 1933, с. 1.

В чест на П. К. Яворов : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 207, 1933, с. 4.

Варварство и култура (едно сравнение) : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 197, 1933, с. 4.

„Вашите познати“, разкази от Дамян Калфов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 181, 1933, с. 3.

Гастролите на Юрий Яковев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 189, 1933, с. 7.

Две български пиеси в Пловдив: „Двете страни на медала“ от Вл. Полянов : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 200, 1933, с. 2.

Две нови български пиеси – „Болярите и пустиножителят“ и „Страхиловата майчица“ от Г. С. Дръндаров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 193, 1933, с. 5.

Ден на книгата : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 212, 1933, с. 1.

Десет години от смъртта на Христо Смирненски : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 202, 1933, с. 6.

Джек Лондон : [Предговор]. // Лондон, Джек. Преди Адама / Прев. Петко Стоянов. – София, 1933, с. 3–6.

Добри Немиров : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 182, 1933, с. 2.

Зад кулисите : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 213, 1933, с. 1.

Конкуренция на Миленков : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 178, 1933, с. 4.

„Към пропаст“, пиеса от Иван Вазов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 201, 1933, с. 9.

Литературна безпътица : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 205, 1933, с. 1.

„Мадам Сан Жен“, пиеса от Викториен Сарду : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 210, 1933, с. 7.

Македония, минало и нови борби : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 194, 1933, с. 9.

„Македонската трагедия, гледана от Рим“ от Жорж Нурижан : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 200, 1933, с. 6.

Народен будител : [Статия за Ст. Чилингиров]. // Литературен глас, Год. V, № 188, 1933, с. 6.

Нова година : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 215, 1933, с. 1.

Обаянието на Ракитин. // Време, Год. ІІ, № 460, 1933, с. 2.

Партизански бяс : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 203, 1933, с. 1.

Петдесет години от смъртта на Ив. С. Тургенев : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 202, 1933, с. 1.

„Писма от затвора“ от Цанко Бакалов-Церковски : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 187, 1933, с. 5.

Пловдивски градски театър : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 196, 1933, с. 6.

Русенски общински театър : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 206, 1933, с. 2.

Свободна критика : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 208, 1933, с. 1.

Срамота (На светлата памет на проф. Ив. Шишманов) : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 176, 1933, с. 1.

„Страната на усмивките“, оперета от Фр. Лехар : [Рец.]. // Литературен глас, Год. V, № 186, 1933, с. 5.

Стрезимировци : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 197, 1933, с. 8.

Учителски неволи : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 179, 1933, с. 7.

Френският институт в София : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 63, 1933, с. 17.

„Хамлет“ в Народния театър : [Театр. критика]. // Литературен глас, Год. V, № 184, 1933, с. 7–8.

Широка литературна култура : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 177, 1933, с. 7.


1934

Александър Балабанов като литературен критик : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 218, 1934, с. 3–4.

Анатолий Луначарски почина : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 217, 1934, с. 1–2.

Балетно утро : [Бележка]. // Литературен глас, Год. VІ, № 238, 1934, с. 4.

[Бележка за Владимир Василев]: [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 233, 1934, с. 3.

Бенефисът на Асен Русков : [Бележка]. // Литературен глас, Год. VІ, № 226, 1934, с. 4.

Българин ли е бил създателят на френската поезия Пиер дйо Ронсар? : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 226, 1934, с. 1.

Българска историческа библиотека, Год. V, Т. 2 : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 240, 1934, с. 9.

Българска Коледа : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 215, 1934, с. 1.

Българският журналист : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 228, 1934, с. 1.

В памет на Ник. В. Ракитин : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 234, 1934, с. 1.

Важен момент : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 219, 1934, с. 1.

Внимавайте, господа! : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 167, 1934, с. 1–2.

Герои на кинематографа. Изненадите на развода. Съдебни грешки : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 225, 1934, с. 4.

Грижи за поколенията : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 246, 1934, с. 1.

Да се внимава! : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 230, 1934, с. 1.

Един рано загинал културен деец в провинцията : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 249, 1934, с. 2.

„Еленово царство“, драматическа легенда от Георги Райчев : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 254, 1934, с. 2.

Ж. Чанков – Географски речник на Австралия и Океания : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 240, 1934, с. 9.

Ив. Ст. Андрейчин почина : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 220, 1934, с. 2.

„Илинденското въстание“ от Хр. Силянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 230, 1934, с. 3.

История и литература : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 244, 1934, с. 1.

„Как живеят някои“, разкази от Вичо Иванов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 235, 1934, с. 5.

„Карнавал без маски“, сборник от Ст. Миленков : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 240, 1934, с. 9.

Личният пример : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 243, 1934, с. 1.

Литературни злоби : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 223, 1934, с. 1.

Литературни разпри : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 228, 1934, с. 4.

Най-после : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 242, 1934, с. 1.

Не забравяйте учителя! : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 248, 1934, с. 7.

Недялко Месечков – „Жерави прелитат на юг“, разкази : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 240, 1934, с. 8.

Ново изследване за Яворов от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 247, 1934, с. 3–4.

Новогодишен баланс : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 236, 1934, с. 1.

Новогодишни пожелания : [Статия]. // Заря, Год. ХІІ, № 3696, 1934, с. 2.

Обединение на силите : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 248, 1934, с. 7.

„Орлето“ от Едмонд Ростан в Народния театър : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 239, 1934, с. 3–4.

„Очерки по български фолклор“ от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 237, 1934, с. 5.

„Престолът“, пиеса от Иван Вазов : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 243, 1934, с. 4.

„Поеми“ от П. В. Генов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 240, 1934, с. 7–8.

„Прокълнати поети“, сборник, прев. Г. Михайлов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 239, 1934, с. 4.

Път на младите : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 245, 1934, с. 1.

„Разкази за животните и растенията“, урежда К. Константинов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 228, 1934, с. 7.

Спас Кралевски. „Слънчев свят“, повест : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІ, № 240, 1934, с. 8–9.

Ст. Кутинчев : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 255, 1934, с. 8.


1935

„Априлов – живот, дейност, съвременници“ от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 264, 1935, с. 3.

Борба за повече култура : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 260, 1935, с. 1.

Български изкуства: [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 296, 1935, с. 1.

„В Македония под робство“ от П. Шатев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 255, 1935, с. 4.

Великден на книгата : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 272, 1935, с. 1.

Великият пример : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІ, № 259, 1935, с. 1.

„Ветрилото“, комедия от К. Голдони : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 290, 1935, с. 4.

Глашатая на баналността и словослагателя : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 295, 1935, с. 4.

Дубльорството в Народния театър : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 277, 1935, с. 2.

Европа в българската култура : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 267, 1935, с. 8.

Една голяма проява на българския театър : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 284, 1935, с. 3.

Една литературна премия : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 258, 1935, с. 1.

Ехо : [Статия]. // Светлоструй, Год. VІІІ, № 258, 1935, с. 4.

За Даръ-дере и за други работи : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 288, 1935, с. 4.

„Златна Прага“, картини и предания от Димо Сяров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 258, 1935, с. 5.

Значението на [библиотека] „Мозайка“ : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 258, 1935, с. 1.

„Иванко“ : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 282, 1935, с. 4.

Кирил и Методий : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 276, 1935, с. 1.

Към вечните извори : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 285, 1935, с. 1.

„Непознатото момиче“ : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 287, 1935, с. 4.

Сухи напъни : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 292, 1935, с. 5.

Театрален преглед : [Рец. за „Хамет“ от Шекспир и „Лилиам“ от Молнар]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 289, 1935, с. 6.

Тома Измирлиев почина : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 291, 1935, с. 1.

„Улица“ от Елмер Л. Райс в Народния театър : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 267, 1935, с. 4.1936

„Грабеж на скъпоценности“ : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 326, 1936, с. 7–8.

„Грамада“ на филм : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 313, 1936, с. 3.

„Душата на Китай“ : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 301, 1936, с. 3.

Един от най-близките другари на Ботев – Георги Апостолов : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 318, 1936, с. 2.

„Матура“, комедия от Ф. Ласло : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 326, 1936, с. 7.

Новата книга на Елин Пелин. // Българска мисъл, Год. ХІ, 1936, № 3, с. 194–197.

Новият роман на Вл. Полянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 320, 1936, с. 5.

Обетованата земя : [Репортаж]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 304, 1936, с. 3.

Отзвуци от един юбилей : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 352, 1936, с. 4.

Петко Атанасов : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 306, 1936, с. 2.

Пол Бурже : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ХІ, 1936, № 2, с. 126–128.

„Последният ден“, разкази от Змей Горянин : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 330, 1936, с. 5.

„Пред изгрев“, драма в 9 картини от Ст. Савов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 322, 1936, с. 2.

Преди и сега : [Лит. бережка за Хр. Смирненски]. // Христо Смирненски, Год. І, № 1, 1936, с. 1.

С Асен Златаров в Париж. //Литературен глас, Год. VІІІ, № 304, 1936, с. 3.

            Също и в: Асен Златаров лист, бр. ед., 1945, с. 2.

Трагичен случай : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 307, 1936, с. 1.


1937

„Бащи и синове“, драма от Вл. Полянов : [Статия]. // Литературен глас, Год. Х, № 361, 1937, с. 5.

„Без зестра“ от А. Н. Островски : [Рец.]. // Литературен глас, Год. Х, № 366, 1937, с. 3, 7.

Гибелно безразличие : [Статия]. // Литературен глас, Год. Х, № 364, 1937, с. 1.

Герои или роби на фразата : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 347, 1937, с. 1.

Гюстав Флобер : [Предговор]. // Флобер, Гюстав. Мадам Бовари : Провинц. нрави : Роман. – София, 1937, с. 3–4.

Димитър Подвързачов : [Статия]. // Литературен глас, Год. Х, № 369, 1937, с. 7.

За обединението на силите : [Статия]. // Нова камбана, Год. ІІ, № 402, 1937, с. 4.

„Княз без корона“ от Вл. Полянов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 358, 1937, с. 6.

Париж и Франция 1937 г. : [Статия]. // Литературен глас, Год. Х, № 371, 1937, с. 1.

„Петър Осоговец“, исторически роман от Петър Петков : [Рец.].  // Литературен глас, Год. Х, № 363, 1937, с. 4.

Помен за един бележит българин : [Статия за Н. Д. Стоилов]. // Литературен глас, Год. Х, № 361, 1937, с. 3.

„Синият Дунав“ : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 343, 1937, с. 5.

„Сън в лятна нощ“, кино-рецензия : [Рец.].// Литературен глас, Год. Х, № 361, 1937, с. 6.

Франция, България и славянството : [Статия]. // Литературен глас, Год. Х, № 373, 1937, с. 1.

„Хусарска любов“, оперета : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 359, 1937, с. 8.

Човекът, писателят, ученият и гражданинът Антон Страшимиров : [Статия]. // Нова камбана, Год. ІІ, № 474, 1937, с. 4.

Юрий Яковлев във „Върху плаващия лед“ : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 343, 1937, с. 5.

Ана Кристи : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІ, № 411, 1938, с. 5.

Едно рядко достояние на провинциалната сцена : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІ, № 411, 1938, с. 5.

Литературни перспективи : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІ, № 411, 1938, с. 5.1940

Балканската война“ от Ал. Ганчев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 484, 1940, с. 7.

Белетристиката на Вичо Иванов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 464, 1940, с. 5.

Благословена земя : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 481, 1940, с. 4.

Борбата против френските класици : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХII, № 463, 1940, с. 2.

Д-р Михаил Пундев : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 465–466, 1940, с. 8.

Вечни ценности : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 470, 1940, с. 4–5.

За хумора : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12174, 1940, с. 4.

„Знаменити личности“ – библиотека : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 460, 1940, с. 5.

Изстарата българска книжнина : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 447, 1940, с. 4.

„Капитан“, роман от Яна Язова : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 479, 1940, с. 5.

„Коварство и любов“ от Шилер : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 486, 1940, с. 4.

Комеди Франсез в София : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 469, 1940, с. 1.

Литература и зубрачи : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12168, 1940, с. 4.

Назад към Ботйова : [Статия]. // Сборник статии за Христо Ботев. – София, 1940, с. 9–52.

„Огньовете на маяка“, пиеса от Карасев : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12163, 1940, с. 4.

„Песен в ливадите“ – стихотворения от П. Горянски : [Статия]. // Мир, Год. ХLVІ, № 11918, 1940, с. 3.

Писателят и театърът : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 473, 1940, с. 2.

„Платон Кречет“ от А. Е. Корнейчук : [Театр. рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 488, 1940, с. 4.

Под ударите на клюката : [Статия за Яворов]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 447, 1940, с. 4.

Проблемата за родното в българската литература : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12137, 1940, с. 4.

„Простори“, морски разкази и стихове от Кирил Христов : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12171, 1940, с. 4.

„Семейство“, пиеса от Хр. Свиленов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 483, 1940, с. 4.

Старата култура загива : [Очерк]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12160, 1940, с. 4.

Стари и млади : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 482, 1940, с. 5.

Сто и петдесетгодишнината на Ламартин : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12135, 1940, с. 4.

Съчиненията на Априлов под ред. на проф. М. Арнаудов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 476, 1940, с. 5.

„Хан Татар“ от Н. Икономов в Народния театър : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 472, 1940, с. 5.

Христо Ботйов : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХІХ, № 12132, 1940, с. 4.

Фронтът на културата : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 487, 1940, с. 1.1941

„Васил Левски – писма, статии, песни“, ред. Ст. Каракостов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 533, 1941, с. 5.

Великият пример : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 521, 1941, с.1.

„Душата на Македония“ : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 512, 1941, с. 1–2.

„Екзарх Йосиф І и българската културна борба“ от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 501, 1941, с. 1.

Захари Стоянов : [Статия]. // Прослава, Год. І, 1941, № 4, с. 10.

Иван Вазов : [Статия]. // Прослава, Год. І, 1941, № 2, с. 10.

„Игра над бездни“ от Кирил Христов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 520, 1941, с. 5.

„Калин Орелът“ от Н. Икономов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 524, 1941, с. 4.

Константин Величков : [Статия]. // Прослава, Год. І, 1941, № 3, с. 10.

Опасно надпреварване : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 519, 1941, с. 5.

„Победни песни“ от Кирил Христов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 506, 1941, с. 5.

Походът на литературните демагози : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 510, 1941, с. 1–3.

„Сид“ в Народния театър : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІІ, № 507, 1941, с. 5.

Стилян Чилингиров : [Статия]. // Прослава, Год. І, 1941, № 4, с. 11.

Т. Г. Влайков : [Статия]. // Прослава, Год. І, 1941, № 4, с. 10.1942

Антон Страшимиров : [Статия]. // Прослава, Год. ІІ, 1942, № 4, с. 10.

„Боян Магесникът“ в Народния театър : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 554, 1942, с. 3.

„Из Македония и Беломорието“ от А. Тошев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 553, 1942, с. 5.

Кирил Христов : [Статия]. // Прослава, Год. ІІ, 1942, № 2, с. 10.

„Книги – библиотеки – библиография“ от Т. Боров : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 537, 1942, с. 5.

„Левски и Общи пред съда“ от Ст. Каракостов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 537, 1942, с. 5.

„Миналото на българския театър“ от Ив. Попов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 573, 1942, с. 5.

Никифор п. Филипов (Фалко Перегринус) почина : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 546, 1942, с. 2.

„Основи на литературната наука“ от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІV, № 560, 1942, с. 5.

П. К. Яворов : [Статия]. // Прослава, Год. ІІ, 1942, № 9, с. 10.

Цанко Церковски : [Статия]. // Прослава, Год. ІІ, 1942, № 1, с. 10.

Артистът, режисьорът, приятелят : [Статия за Г. Стаматов]. // Литературен глас, Год. ХV, № 583, 1943, с. 1–2.

1943

Македонски възрожденци : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХV, № 580, 1943, с. 1–2.

Насърчителят : [Статия]. // Правда, Год. ХХVII, № 1104–1105, 1943, с. 2.

1944

Бадев и бадевщината : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХVII, № 21, 1944, с. 4.

„Времена и думи“ от Стефан Илчев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХVI, № 623–624, 1944, с. 4.

Нова година : [Статия]. // Литературен фронт, Год. I, № 14, 1944, с. 1.

Осъдените на смърт Клод Фарер : [Предг.]. // Фарер, Клод. Осъдените на смърт / Прев. Мила Нейова Генадиева. – София, 1944, с. 3–7.

Отворете широко вратите : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 16, 1944, с. 1.

Отровата : [Статия]. // Литературен фронт, Год. I, № 12, 1944, с. 1.

С Асен Златаров в Париж. // лист Асен Златаров (София), бр. ед., 1944, с. 10.


1945

Българската литература преди и сега : [Статия]. // Читалище, Год. ХХІІІ, № 2, 1945, с. 18–22.

В. В. Вересаев : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. І, 1945, № 2, с. 30–31.

Д. И. Полянов : По случай 50-год. му юбилей : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІ, № 9, 1945, с. 4.

Д. И. Полянов днес. // Юбил. лист Д. И. Полянов, бр. ед., 1945, с. 5.

Детската и юношеска литература : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 256, 18 юли 1945, с. 4.

Думата на писателя гражданин : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІ, № 428, 1944, с. 5.

Един писател за народен представител. Крум Кюлявков : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 49, 1945, с. 3.

Критика и самокритика : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІ, № 10, 1945, с. 4.

Литературното образование : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІ, № 11, 1945, с. 4.

[Предговор]. // Дюма–син, Александър. Дамата с камелиите / Прев. от фр. Д. Б. Митов ; С предг. от прев. – София, 1947.

Ромен Ролан : [Статия]. // Изкуство, Год. І, 1945, № 1, с. 47–50.

            Също и в: Ведрина, Год., № 6, 1945, с. 4.

„Светлини по пътя“ от Крум Кюявков. // Българо-съветска дружба, Год. І, 1945, № 2, с. 30–31.

Христо Ботев някога и сега : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІ, № 15, 1945, с. 1.

Читалищата и интелигенцията : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІ, № 17, 1945, с. 2.

60 години от смъртта на Виктор Юго : [Статия]. // Работническо дело, № 212, 18 юли 1945, с. 4.


1946

Българската наука и монархията : [Статия]. // Работническо дело, № 199, 1946, с. 2.

10 години от смъртта на Асен Златаров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІІІ, № 14, 1946, с. 3.

Да разгърнем широка посветна дейност : [Статия]. // Българо-съветско единство, Год. І, № 4, 1946, с. 1.

25 години от смъртта на Иван Вазов : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. ІІ, 1946, № 9, с. 6–7.

Димитров срещу Гьоринг : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 846, 1946, с. 6.

Днешната българска поезия : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІІ, № 1, 1946, с. 1.

За изучаването на Христо Смирненски : [Статия]. // Работническо дело, № 143, 1946, с. 4.

Кого клеветят : [Статия]. // Работническо дело, № 246, 1946, с. 2.

Луи Арагон и Елза Триоле : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 872, 1946, с. 6.

Мисията на писателя : [Статия]. // Работническо дело, № 140, 1946, с. 4.

Неизменните чувства на Иван Вазов към нашата освободителка : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. ІІ, 1946, № 11–12, с. 54–56.

„Партизански песни“, стихотворения от В. Георгиев : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 837, 1946, с. 6.

„Пленено ято“ от Емил Манов : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 889, 1946, с. 4.

„Проходът на младежта“ от Г. Караславов : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 838, 1946, с. 6.

„Пътят на махалото“, антифашистки статии от Л. Стоянов : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 829, 1946, с. 5.

Работническата партия и българската литература : [Статия]. // Работническо дело, № 240, 1946, с. 2.

Светъл лъч : [Статия]. // Работническо дело, № 223, 1946, с. 3.

Спомени за Асен Златаров. // Ведрина, Год. ІІІ, № 31, 1946, с. 3.

Страници от дневник. // Устрем, Год. ІІ, 1946, № 6–7, с. 7–8.

Филм из живота на великия композитор Глинка : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 897, 1946, с. 6.

Христо Смирненски като изразител на следвоенното време. // лист Христо Смирненски, бр. ед., 1946, с. 2.

Цанко Церковски. // лист Цанко Церковски,бр. ед., 1946, с. 4.

„Шестимата“, роман от Н. Маринов : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 816, 1946, с. 6.


1947

Виктор Юго : [Статия]. // Изкуство, Год. ІІІ, 1947, № 2, с. 226–236.

Гюстав Флобер : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІІ, № 36, 1947, с. 3.

Да изучаваме руския език и съветската литература : [Статия]. // Ведрина, Год. ІІІ, № 44, 1947, с. 1–2.

Даровита артистка : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХІХ, № 196, 1947, с. 2.

Едно вредно издание. „Кръв“, роман от К. Константинов : [Рец.]. // Ново време, Год. ХХІІІ, 1947, № 4, с. 384–389.

Жан Ришар Блок почина : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІV, № 27, 1947, с. 13.

За литературните равносметки : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХІХ, № 21, 1947, с. 2.

„Млада гвардия“, роман от Ал. Фадеев : [Рец.]. // Ново време, Год. ХХІІІ, 1947, № 5, с. 567.

Нобелова премия за измяна към народа : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІV, № 12, 1947, с. 2.

Октомврийската революция и съветската литература : [Статия]. // Читалище, Год. ХХV, 1947, № 9, с. 13–29.

„Песен за републиката“, стихотворения от Д. Пантелеев : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 985, 1947, с. 6.

Писателят реалист, който прозря горещата съпротивителна сила на народа [А. Страшимиров]: [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 1005, 1947, с. 6.

Поезия в новия живот : [Статия]. // Борба с туберкулозата, Год. ІІ, № 16, 1947, с. 4.

Проф. д-р Асен Златаров : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. ІІІ, 1947, № 1, с. 17–19.

Слава на Стоян Бъчваров. // Ведрина, Год. ІІІ, № 48, 1947, с. 4.

Съветската литература в помощ на дейците от българо-съветските дружества : [Статия]. // Дружба, Год. ІІ, № 143, 1947, с. 3.

„Якобинският клуб“ от Ал. Григоров : [Рец.]. // Ведрина, Год. ІІІ, № 51, 1947, с. 4.

„Яков Свердлов“ – филм : [Рец.]. // Дружба, Год. ІІ, № 32, 1947, с. 1.


1948

„Български писатели – биографски и библиографски данни“ от Г. Константинов : [Рец.]. // Ново време, Год. ХХІV, 1948, № 8, с. 678–682.

Васил Павурджиев : [Статия]. // Ведрина, Год. ІV, № 104, 1948, с. 1.

Жан Расин : [Статия]. // Ведрина, Год. V, № 160, 1948, с. 3.

За отрицателите на Ботев : [Статия]. // Ведрина, Год. ІV, № 119, 1948, с. 3.

Людмил Стоянов – по случай 60-год. му юбилей : [Статия]. // Читалище, Год. ХХVІІ, 1948, № 1, с. 24–32.

Молиер : [Статия]. // Ведрина, Год. ІV, № 111, 1948, с. 3.

Молиер : [Статия]. // Читалище, Год. ХХVІІ, 1948, № 5, с. 267–273.

Оноре де Балзак : [Статия]. // Ведрина, Год. V, № 171, 1948, с. 3.

Писателят Елин Пелин по случай 70 г. от рождението му : [Статия]. // Ведрина, Год. ІV, № 122, 1948, с. 3.

Людмил Стоянов : [Предг.].//Стоянов, Людмил.Избрани творби. – София, 1948, VХIV.

Ромен Ролан : [Статия]. // Читалище, Год. ХХVІІ, 1948, № 5, с. 306–313.

Стогодишнината на Февруарската революция : [Статия]. // Ведрина, Год. ІV, № 110, 1948, с. 1.

Творческият път на Л. Стоянов : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХ, № 251, 1948, с. 2.

            Също и в: Людмил Стоянов : Юбилеен сборник / Състав. Борис Делчев, Радой Рали. – София, 1949, с. 117–120.

Франция не ражда само гении : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІV, № 24, 1948.

Христо Смирненски и неговото време : [Статия]. // Септември, Год. І, 1948, № 1, с. 82–87.

Христо Смирненски като изразител на следвоенното време : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. ІV, 1948, № 10, с. 3–4.


1949

Анатол Франс (по случай 25 г. от смъртта му) : [Статия]. // Септември, Год. ІІ, 1949, № 2, с. 109–114.

Безсмъртен ръководител и вдъхновител : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 45, 1949, с. 2.

Безсмъртно дело : [Статия]. // Труд, Год. ІІІ, № 217, 1949, с. 4.

Гьончо Белев : [Статия]. // Читалище, Год. ХХVІІІ, 1949, № 12, с. 18–26.

Две важни театрални прояви : [Преглед]. // Септември, Год. ІІ, 1949, № 8, с. 142–144.

Елин Пелин : [Статия]. // Труд, Год. ІІІ, № 177, 1949, с. 4.

Знаменосец на българо-съветската дружба : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 42, 1949, с. 1.

Иван Вазов : [Статия]. // Българо-съветско единство, Год. ІV, № 89, 1949, с. 1.1950–51

Гьончо Белев : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХII, № 16, 1950, с. 2.

Иван Вазов : [Статия]. // Дунавска правда, Год. VII, № 72, 9 юли 1950, с. 1.

Мерзавци : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 31, 1950/1951, с. 3; № 52, 1950/1951, с. 4.

Наш боеви съвременник [Хр. Смирненски]: [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 41, 1950, с. 3.

Ново преображение на лицемерите и престъпниците : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 31, 1950, с. 3.

По заповед на американските господари : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 33, 1950, с. 4.

Стендал като критически реалист : [Статия]. // Език и литература, Год. V, 1950, № 5, с. 388.

Сто години от раждането на Ги де Мопасан : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 31, 1950, с. 3.

Сто години от смъртта на Оноре де Балзак : [Статия]. // Читалище, 1950, № 1, с. 17–21.

            Също и в: Литературен фронт, Год. VI, № 31, 1950, с. 3.

Акад. Тодор Павлов : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. VII, 1951, № 1, с. 29–30.

Велик борец за мир и дружба между народите [Максим Горки] : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХV, № 169, 1951, с. 2.


1952

Андре Стил : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VIII, № 24, 1952, с. 4.

Антон Страшимиров : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХVII, № 343, 1952, с. 3.

Виктор Юго : По случай 150 г. от рождението му : [Статия]. // Читалище, Год. ХХХI, 1952, № 4, с. 21–26.

Виктор Юго : Сто и петдесет години от раждането му : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VIII, № 8, 1952, с. 3.

Виктор Юго в България : [Очерк]. // Българо-съветска дружба, Год. VIII, 1952, № 3, с. 22.

Георги Димитров – вдъхновител на тружениците в областта на културата :[Статия].// Вечерни новини, Год. II, № 269, 14 юни 1952, с. 4.

Ден на победата : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VIII, № 19, 1952, с. 1.

Емил Зола : [Статия]. // Септември, Год. V, 1952, № 11, с. 154–167.

Емил Зола в България : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VIII, № 2530, 1952, с. 2.

Певец на българо-съветската дружба : [Статия]. // Работническо дело, № 209, 1952, с. 2.

Петдесет години от смъртта на Емил Зола : [Статия]. // Работническо дело, № 273, 1952, с. 3.


1953

Адриана Будевска : [Статия]. // Театър, Год. VI, 1953, № 12, с. 4–6.

            Също и в: Работническо дело, № 349, 15 дек. 1953, с. 2.

Анри Барбюс : [Статия]. // Септември, Год. VI, 1953, № 5, с. 119–138.

Велик борец за мир [Статия за Виктор Юго].// Вечерни новини, Год. II, № 178, 1953, с. 4.

Великият френски писател Франсоа Рабле : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VIII, № 2675, 1953, с. 3.

Волтер : [Статия]. // Литературен фронт, Год. IХ, № 23, 4 юни 1953, с. 4.

Вълнуващите представления на театър „Моссовет“ : [Очерк]. // Българо-съветска дружба, Год. IХ, 1953, № 11, с. 7–8.

Гениален представител на руската литература : [Статия]. // Работническо дело, № 250, 1953, с. 2.

„Деветият вал“, роман от Иля Еренбург : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. IХ, № 2856, 1953, с. 3.

Достойни дейци на културата : [Статия]. // Труд, № 298, 16 дек. 1953, с. 3.

Крум Кюлявков : [Очерк]. // Литературен фронт, Год. IХ, № 9, 26 февр. 1953, с. 2.

Л. Н. Толстой : [Статия]. // Театър, Год. VI, 1953, № 7, с. 15–20.

Моето детство : [Отзив за кн. на Крум Григоров].// Работническо дело, № 164, 13 юни 1953, с. 2.

Молиер : [Статия]. // Литературен фронт, Год. IХ, № 10, 5 март 1953, с. 4.

Отело“: [Рец. за представлението на Моссовет]. // Вечерни новини, Год. III, № 296, 20 окт. 1953, с. 4.

По светлия път на комунизма : [Статия]. // Читалище, Год. ХХХI, 1953, № 19, с. 1.

Роман за борбата за мир на френските работници [Андре Стил. „Първият удар“]. // Отечествен фронт, Год. VIII, № 2562, 1953, с. 2.

Стефан Македонски : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VIII, № 23, 1953, с. 3.

Стефан Аврамов : [Статия]. // Септември, Год. VI, 1953, № 11, с. 161–162.

175 години от смъртта на Волтер : [Статия]. // Вечерни новини, Год. III, № 127, 1 юни 1953, с. 4.

Хенрик Ибсен : [Статия]. // Театър, Год. VІ, 1953, № 5, с. 19–24.

60 години от смъртта на Мопасан : [Статия]. // Литературен фронт, Год. IХ, № 30, 23 юли 1953, с. 4.

Ромен Ролан : [Статия]. // Работническо дело, № 364, 30 дек. 1953, с. 2.


1954

Велик писател хуманист : [Статия]. // Младеж, Год. VІІ, 1954, № 7, с. 43–47.

Димитър Благоев : [Статия]. // Литературен фронт, Год. Х, № 18, 6 май 1954, с. 1.

За метода на литературния историк. // Септември, Год. VІІ, 1954, № 5, с. 183–189.

Патриоти“ : [Рец. за едноименната книга на Георги Йовков]. // Септември, Год. VІІ, 1954, № 4, с. 179 –182.

Петдесет години в служба на родината : [Статия за Народния театър]. // Литературен фронт, Год. Х, № 50, 16 дек. 1954, с. 3.

Пламенен защитник на поробените : [Статия]. // Литературен фронт, Год. Х, № 15, 15 апр. 1954, с. 4.

Сервантес и „Дон Кихот“ : [Статия]. // Ново време, Год. ХХХІ, 1954, № 10, с. 45–58.

Велик хуманист : [Статия за „Дон Кихот“ по случай 350 г. от излизането му]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 15, 15 апр. 1954, с. 4.

Шекспир и развитието на нашия театър : [Статия]. // Труд, № 97, 24 апр. 1954, с. 3.1955–56

Борец за мир и демокрация : [Статия]. // Вечерни новини, Год. V, № 206, 30 авг. 1955, с. 4.

Велик поет на свободата : [Статия по случай 150 г. от смъртта на Фр. Шилер]. // Театър, Год. VІІІ, 1955, № 5, с. 3–12.

Войнствуващ писател и публицист : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХII, № 4, 26 ян. 1956, с. 3.

Москва – Ленинград – Киев : [Театр. бележки за театрите в Русия]. // Театър, Год. IХ, 1956, № 1, с. 26–34.

Петя Герганова : [Скица]. // Театър, Год. IХ, 1956, № 12, с. 35–36.1957

Безпощаден изобличител : (По случай 15 г. от смъртта на Г. П. Стаматов) : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 46, 14 ноем. 1957, с. 2.

Борис Шивачев : Двадесет и три години от смъртта му. // Септември, 1957, № 7, с. 132–138.

Десет години висше театрално образование в България : [Статия]. // Годишник на ВИТИЗ, III, 1, 1957.

Един нов роман : [Рец. за: В. Нешков. Настъпление]. // Литературен фронт, № 13, 28 март 1957.

Класическата драматургия на народнодемократичните страни : [Статия]. // Театър, Год. Х, 1957, № 7, с. 61–62.

Роман за антифашистката борба : [Рец. за: Марий Ягодов. Горун гори]. // Отечествен фронт, № 3893, 2 март 1957.

Седмият конгрес на международния театрален институт в Атина : [Бележка]. // Театър, Год. Х, 1957, № 9, с. 36–40.

Чудото на древна Елада : [Статия].  // Литературен фронт, № 30, 25 юли 1957, с. 3.1958

Антигона : [Театр. критика]. // Народна култура, Год. II, № 29, 19 юли 1958, с. 4.

Борис Шивачев : [Статия]. // Въпроси на българската литература : Сборник статии / Състав. и ред. Емил Т. Петров. – София, 1958, с. 427–436.

Верни на автора и на реалистичните традиции : [Статия за Достоевски]. // Народна култура, Год. II, № 25, 21 юни 1958, с. 7.

„Вълци и овце“ : [Театр. рец.]. // Театър, Год. ХI, 1958, № 7, с. 33–36.

До господина министър-председателя : [Молба от български писатели в защита на евреите]. // Евреи, загинали в антифашистката борба : Сборник / Състав. комисия при Центр. консистория на евреите в НР България. – София, 1958, с. 357.

Долу ръцете : [Изказване против агресията в Ливан и Йордания]. // Народна култура, Год. II, № 25, 21 юни 1958, с. 7.

Книга за делото на проф. Иван Шишманов : [Рец. за: Георги Димов. Иван Д. Шишманов – литературен историк и критик]. // Септември, Год. ХI, 1958, № 1, с. 162–167.

„Криле“: [Театр. рец.]. // Театър, Год. ХI, 1958, № 7, с. 25–29.

Порт Артур“ – спектакъл на Малий театър : [Рец.]. // Работническо дело, № 135, 15 май 1958, с. 2.

Ръководителят на Малий театър Михаил Царьов : [Статия]. // Работническо дело, № 119, 9 март 1958, с. 2.


1959

„Антигона“, Пламен Чаров : [Рец.]. // Театър, Год. ХІІ, 1959, № 2, с. 33–34.

Безсмъртен като българската реч: [Статия за Елин Пелин]. // Отечествен фронт, № 4747, 3 дек. 1959, с. 4.

Велик писател хуманист : [Статия за Шилер]. // Вечерни новини, № 2555, 10 ноем. 1959, с. 4.

Иван Вазов и Виктор Юго : [Статия]. // Годишник на ВИТИЗ, IV, 1, 1959.

Из литературната дейност на Адриана Будевска : [Статия]. // Годишник на ВИТИЗ, IV, 2, 1959.

Националният преглед на българската драма :[Статия]. // Труд, № 166, 15 юли 1959, с. 3.

Под напора на искрени чувства : [Рец. за: Ив. Мартинов. С чисто сърце]. // Литературен фронт, № 41, 15 окт. 1959, с. 2.

Призив за творческа мобилизация.// Народна култура, № 4, 24 ян. 1959, с. 2.

Свобода за Манолис Глазос! : [Статия]. // Литературен фронт, № 25, 25 юни 1959, с. 4.

„Тартюф“ : [Статия]. // Родна реч, 1959, № 4, с. 20–22.


1961

В челните редици на световната съвест : [Статия за Иля Еренбург]. // Отечествен фронт, № 5104, 26 ян. 1961, с. 4.

Георги Караславов: „Моите срещи и разговори с Вапцаров“ : [Рец.]. // Литературни новини, № 14, 22 ноем. 1961, с. 6.

Мястото на Горки в световната литература. // Съветската литература в България 1918–1944 : Сб.: Т. 1. – София, 1961, с. 96.

Първомайстор на българската драма : [Статия за Васил Друмев]. // Отечествен фронт, № 5255, 29 юли 1961, с. 4.

С омраза към потисниците, с любов към народа : [Статия за Сервантес]. // Народна младеж, № 100, 27 апр. 1961.

Съчиненията на Г. П. Стаматов в ново издание : [Рец.]. // Отечествен фронт, № 5362, 28 ноем. 1961.

Световното значение на Максим Горки : [Статия]. // Отечествен фронт, № 5225, 18 юни 1961, с. 4.

 „Театр насионал попюлер“ ни гостува : [Статия]. // Театър, Год. XIV, 1961, № 12, с. 19–25.


1962

Василь Кирков. // Сто лет болгарского театра / Под. ред. Д. Митова, П. Пенева, Л. Тенева. – Москва, 1962, с. 161–171.

1964

„Да бъде ден!“ : [Рец.]. // Христо Смирненски в литературната критика. – София, 1964, с. 88 –94.

1977

Демян Бедни. // Ехото на Октомври. – София, 1977, с. 106 –108.

Елин Пелин. // Елин Пелин в българската критика. – София, 1977, с. 148 –164.

1978

Борбата за Христо Смирненски. // Отечествен фронт, № 10231, 13 ян. 1978.

1983

[Иван Д. Шишманов]. // Иван Д. Шишманов, д-р Кр. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си. – София, 1983, с. 146 –147.

Назад към Ботйов. // Българската критика за Христо Ботев. – София, 1983, с. 213–220.


Редактор

Достоевски, Феодор Михайлович. Съчинения : Т. 1–10. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1928].

            Т. 7: Бедни хора : Роман ; Бели нощи : Сантиментален роман : Из спомените на един мечтател ; Неточка Незванова / Под ред. на Д. Б. Митов. – 102, 44, 132 с.

Изкуство и живот : Сб. под ред. на Д. Б. Митов. – София : в. Лит. глас, [1929]. – 159 с.

Алманах Литературен глас / Под ред. на Д. Б. Митов. – София : Азбука, 1931. – 112 с.

Духът на новия свят / Сб. под ред. на Д. Б. Митов. – [София] : Азбука, [1932]. – 109 с.

В памет на Александър Дзивгов : Сборник / Под ред. на Д. Б. Митов. – София, 1937. – 270 с.

Стоянов, Людмил. Избрани творби / Под ред. на Д. Б. Митов, Камен Зидаров. – София : Бълг. писател, 1948. XIV. – 495 с.

100 години български театър (1856-1956) : [Юбил. сб.] / Под ред. на Д. Б. Митов. – София : Наука и изкуство, 1956. – 356 с. : 18 л. ил.

Сто лет болгарского театра / Под. ред. Д. Митова, П. Пенева, Л. Тенева. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1962.Преводи

 

Дюма-син, Александър. Дамата с камелиите / Прев. от фр. Д. Б. Митов. – София : Хемус, [1918]. – 280 с.

Безант, Ани. Посвещение ; Усъвършенствуването на човека : Сказки, държани в Лондон 1912 г. / Прев. от фр. Д. Б. Митов. –  София : Гужгулов и Котев, 1919.

Зола, Емил. Нантас и смъртта на Оливие Бекай / Прев. от фр. Д. Б. Митов. –  София : Хемус, [1919]. – 86 с.

Дюма-баща, Александър. Тримата мускетари : Голям истор. роман : Ч. 1 – 2 / Прев. от фр. Д. Б. Митов. –  София : Хемус, 1921.

Рапопорт, Шарл. Жан Жорес : Ч. 1. Човекът / Прев. от фр. Д. Б. Митов. – София : Знание, [1920]. –

Бенуа, Пиер. Алберта / Прев. от фр. Д. Б. Митов. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1928]. –144 с.

Зола, Емил. Нана : Роман / Прев. от фр. Д. Б. Митов. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, 1928. – 358 с.

Каюе, Алберик. Статуята : Роман / Прев. от фр. ориг. Д. Б. Митов. – София : Лит. глас, [1939]. – 144 с.

Немировска, Ирена. Жертвата : Роман / Прев. от фр. ориг. Д. Б. Митов. – София : Лит. глас, [1940]. – 172 с.

Дюма-баща, Александър. Тримата мускетари : Голям исторически роман / Прев. според пълното фр. изд. Д. Б. Митов. – София : Лит. глас, 1941. – 478 с.

Мороа, Андре. Тургенев / Прев. от фр. Д. Б. Митов. – София : М. Г. Смрикаров, [1942]. – 171. с.

Шльомберже, Гюстав. Цар Самуил и Василий II / Прев. Димитър Б. Митов и др. – София : Бълг. ист. библ., 1943. – 160 с.

Дюма-син, Александър. Дамата с камелиите / Прев. от фр. Д. Б. Митов. – София : Наркоопиздат, 1945. – 242 с.Съставил библиографията Аделина Германова