Т. В. Траянов : [Статия]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХІ, 1914

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 799 - 810

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Николай Лилиев : [Статия]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХІІІ, 1920

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 149 - 154

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Добри Чинтулов : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. І, 1920

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 319 - 329

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Людмил Стоянов : [Очерк]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. І, 1920

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 143 - 152

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Иван Вазов : [Статия]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХІV, 1921

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 740 - 753

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Кирил Христов : [Статия]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХІV, 1921

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 148 - 169

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: