Чавдар Мутафов : [Рец.]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХІІІ, 1920

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 773 - 775

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

„Кървави петна“ от Вл. Мусаков : [Рец.].

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ІІ, 1921

Номер: 1 - 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 93 - 95

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Томирис“ от Людмил Стоянов : [Рец.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ІІ, 1921

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 149 - 151

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Едно сравнение : [Рец.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ІІ, 1921

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 163 - 166

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Сонетите на Мара Белчева : [Рец.]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХVІІІ, 1926

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 55 - 57

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Дилетант“ – декоративен роман от Чавдар Мутафов : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. VІІІ, 1927

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 41 - 45

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: