Добри Чинтулов 1822–1922

Заглавие: Добри Чинтулов

Подзаглавни данни: (1822 - 1922)

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Българска академия на науките

Година: 1922

Страници: 136

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Докладвано от Б.[оян] Пенев в Истор.-филол. клон на 17.V.1921 г. / [Състав.] Васил Пундев

Боян Магьосникът. Историко-литературна студия

Заглавие: Боян Магьосникът

Подзаглавни данни: Историко-литературна студия

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Печатница на Армейския военно-издателски фонд

Година: 1923

Страници: 46

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Първи стихотворци

Заглавие: Първи стихотворци

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека Българска книжнина № 5

Град: София

Издател: Министерство на народното просвещение

Година: 1925

Страници: 164

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Съставител и предговор Васил Пундев. Отпечатана в Държавна печатница

Днешната българска лирика

Заглавие: Днешната българска лирика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека за всички ; № 24

Град: София

Издател: Книгоиздателство Ив. Г. Игнатов и синове

Година: 1929

Страници: 163

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Периодически печат преди Освобождението. Ч. 1. Списания

Заглавие: Периодически печат преди Освобождението

Подзаглавни данни: Ч. 1. Списания

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Книгоиздателство "Казанлъшка долина"

Година: 1939

Страници: 166

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Второ издание

Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1–2. Ч. 2: Вестници

Заглавие: Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1–2

Подзаглавни данни: Ч. 2: Вестници

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: М-во на нар. просвещение

Година: 1930

Страници: 204

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: