Петър Берон  „в светлината на едно изключение“. Наследството на възрожденеца в литературноисторическата концепция на Васил Пундев

Автор: Гайдаржиева-Велкова, Антония

Заглавие: Петър Берон „в светлината на едно изключение“. Наследството на възрожденеца в литературноисторическата концепция на Васил Пундев

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град:

Издател:

Година:

Страници:

Държател:

Забележка:

Неофит Бозели – „бунтовникът преди революционерите“

Автор: Велкова-Гайдаржиева, Антония

Заглавие: Неофит Бозели – „бунтовникът преди революционерите“

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град:

Издател:

Година:

Страници:

Държател:

Забележка:

Оперативният критик. Сб. „Днешната българска лирика“

Автор: Антония Велкова-Гайдаржиева

Заглавие: Оперативният критик. Сб. „Днешната българска лирика“

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град:

Издател:

Година:

Страници:

Държател:

Забележка:

Балканските образи на света. Гръцко-български литературни сравнения

Автор: Антония Велкова-Гайдаржиева

Заглавие: Балканските образи на света. Гръцко-български литературни сравнения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град:

Издател:

Година:

Страници:

Държател:

Забележка:

Васил Пундев - литературен критик и есеист

Автор: Дончев, Николай

Заглавие: Литературни и мемоарни етюди

Подзаглавни данни: Избрани произведения

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1978

Страници: 49 - 53

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

В. Пундев - обсебен от дълга и призванието

Автор: Радев, Иван

Заглавие: Критическа вечерня

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1990

Страници: 198 - 208

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: