Контакти

Институт за литература – БАН

1113 София, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, ет. 7 – 8

Тел. +359 2 9717056

+ 359 879 496 701

Секция Нова и съвременна българска литература(ет.7)

Имейл: contact@bglitcritics.org